Επωνυμία: ΕΡΓΟΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: ΕΡΓΟΔΟΣ Ι.Κ.Ε.
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 145981636000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 800968914
Κεφαλαιακές Εισφορές: €20000
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 50132 ΚΟΖΑΝΗ

Στοιχεία διαχείρισης / εκπροσώπου
Δέσποινα Γρηγοριάδου του Ισαάκ και της Μαργαρίτας, Κάτοικος Πτολεμαΐδας, (οδός Αγ. Τριάδας αριθμ. 14),

Στοιχεία μελών / εταίρων
1) Σταύρος Γρηγοριάδης του Ισαάκ και της Μαργαρίτας, Κάτοικος Πτολεμαΐδας, (οδός Ανωνύμου αριθμ. 19), ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
2) Ηλίας Γρηγοριάδης του Ισαάκ και της Μαργαρίτας, Κάτοικος Πτολεμαΐδας, (οδός Αγ. Τραπεζούντος αριθμ. 44), ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
3) Δέσποινα Γρηγοριάδου του Ισαάκ και της Μαργαρίτας, Κάτοικος Πτολεμαΐδας, (οδός Αγ. Τριάδας αριθμ. 14), ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
4) Ιωάννης Χαλυβόπουλος του Σπύρου και της Μαρίας, Κάτοικος Ξινό νερό - Φλώρινας, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
5) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MIDS HOLDING LTD», έδρα Πτολεμαΐδας, (οδός Αγ. Τριάδας αριθμ. 14), ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ